ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Phòng CNTT- VDC2
34A Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, TP. HCM
Tel: 08 38248888 Ext: 8109
Fax: 08 38294130
Email: it_support@vdc2.com.vn
Homepage: http://cntt.vdc2.vn
Thành viên : 34
Lượt truy cập : 395